Obrazovanje za obrtništvo

Zakon o strukovnom obrazovanju
Izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju
Zakon o obrtu
Obrazovanje za obrtništvo omogućava stjecanje zanimanja traženih na tržištu rada kao i mogućnost napredovanja u struci.
Obrazovanje se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela, stručno-teorijskog i praktičnog dijela (naukovanja) i traje tri godine.