28. rujna 2017.

SASTANAK RADNE SKUPINE

Sastanak radne skupine projekta Erasmus+ održan je u srijedu, 27. rujna 2017. u uredu ravnateljice škole. Osim ravnateljice, na sastanku su nazočili koordinator projekta B. Požega, […]
28. rujna 2017.

ODRŽAN SASTANAK S UČENICIMA

Sastanak s učenicima zainteresiranima za sudjelovanje u projektu mobilnosti održan je u školi dana 21. rujna 2017. U prilogu je zapisnik sa sastanka. ZAPISNIK
28. rujna 2017.

OFORMLJENA RADNA SKUPINA PROJEKTA ERASMUS+

U prilogu je sažetak zapisnika sjednice Nastavničkog vijeća od 19. rujna 2017., na kojoj je oformljena radna skupina za provođenje projekta Erasmus+.
24. svibnja 2017.

Projekt „First EU Experience“

Dana 23. svibnja 2017. održana je sjednica nastavničkog vijeća na kojoj su nastavnici upoznati s projektom u okviru programa Erasmus+. Dana 25. svibnja 2017. u Školi […]