ODRŽAN SASTANAK S UČENICIMA

ODRŽAN SASTANAK S UČENICIMA

Sastanak s učenicima zainteresiranima za sudjelovanje u projektu mobilnosti održan je u školi dana 21. rujna 2017. U prilogu je zapisnik sa sastanka.

ZAPISNIK