Brodski mehaničari popravljaju i održavaju brodske pogonske motore, prijenosnike pogona i propelere te opremu za pogon broda, navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju. Brodski mehaničari nadziru rad upravljačkih uređaja, uređaja za zaštitu vode, zraka i uže radne okoline. Katkada rade i u proizvodnji dijelova i sklopova broda. Tada izrađuju ili održavaju metalne konstrukcije i oplate brodova, a brinu se i o rezervnim dijelovima. Rad se odvija samostalno i u timu.

Da bi uspješno obavili svoj posao, brodski mehaničari moraju precizno kontrolirati rad uređaja o kojima se brinu, kako bi na vrijeme primijetili mogući kvar. Pritom se služe suvremenim aparatima za ispitivanje i računalima Ukoliko ustanove kvar na nekom od uređaja, oni ga pomno prouče, jasno opišu i definiraju način njegova otklanjanja. Kvar otklanjaju modernim alatima i strojevima, a katkada i ručno. Služe se metalnim, plastičnim, mineralnim i drugim materijalima. Nakon što završe rad na uređaju, brodski mehaničari ga moraju dobro ispitati, izvršiti sva potrebna ugađanja i provjeru njegova rada. Tek nakon uspješnog testiranja rada uređaja proces otklanjanja kvarova smatra se završenim. Većinu takvih nedostataka brodski mehaničari ispravljaju za nekoliko sati, no katkada veći radovi na ventilima, cilindrima, ležajevima unutar motora traju i po nekoliko dana. Poznaju rad na tokarskom stroju, kao i postupke zavarivanja REL I i TIG.

Konkretni radni zadaci brodskih mehaničara ovise o mjestu na kojem su zaposleni. Brodski mehaničari koji rade u malim servisnim i obrtničkim radionicama uglavnom servisiraju i održavaju manje brodske motore i pripadajuću brodsku opremu.