Š kola je u srpnju 2015. godine promijenila adresu, te je smještena u zgradu na adresi Jože Vlahovića 10, gdje sada djeluje zajedno sa Strojarskom školom za industrijska i obrtnička zanimanja i Prometnom školom.

D o srpnja 2015. godine Škola je bila na adresi Braće Branchetta 11A, a u nastavku teksta možete saznati o njenoj dugoj povijesti.


Škola je verificrana za rad i može obrazovati kadrove za zanimanja u brodogradnji, strojarstvu i obradi drva na razini trogodišnjeg školovanja i niže stručne spreme:

ZA PODRUČJE BRODOGRADNJE

brodomehaničar, brodograditelj metalnog broda, brodograditelj nemetalnog broda, instalater brodskih sustava

ZA PODRUČJE STROJARSTVA

bravar, cjevar, zavarivač, monter i obraðivač rezanjem i deformacijom obrađivač lima, industrijski mehaničar, instalater, monter, instalater grijanja i klimatizacije, vodo i plino instalater, limar

ZA PODRUČJE OBRADE DRVA

stolar i model stolar
drvodjeljski tehničar dizajner - četverogodišnje zanimanje

 

ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME (1 GODINA)

pomoćni brodomonter, zavarivač REL postupkom, zavarivač MAG postupkom, zavarivač plamenom, elektrolučni žljebač, rezač plamenom - brusač, ravnač i brodoklesar. Osim navedenih zanimanja u redovnom školovanju, škola obrazuje i odrasle za ista zanimanja.. Sve reorganizacije i transformacije kroz koje je Škola prošla donosile su joj mnogo dobroga, ali i lošega, no Škola nikada nije izgubila svoj dignitet i integritet i čitavo vrijeme bila uzorna odgojno-obrazovna ustanova s vidljivim rezultatima