Financijski planovi

Ugovor o donaciji

Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2023. - 2025.

Planovi prihoda za 2023., 2024. i 2025. godinu

Planovi rashoda za 2023., 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2022.-2024.

Planovi prihoda za 2022., 2023. i 2024.
Planovi rashoda za 2022., 2023. i 2024.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.
Izmjene financijskog plana za 2020.

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan nabave

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU