Nabava i financijsko poslovanje

Financijski planovi

Financijski plan za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.
Izmjene financijskog plana za 2020.
Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan nabave

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Financijski izvještaj

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU