Financijski planovi

Ugovor o donaciji

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Planovi prihoda za 2024., 2025. i 2026. godinu

Planovi rashoda za 2024., 2025. i 2026. godinu

Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Izvršenje financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine

Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2023. - 2025.

Planovi prihoda za 2023., 2024. i 2025. godinu

Planovi rashoda za 2023., 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2022.-2024.

Planovi prihoda za 2022., 2023. i 2024.
Planovi rashoda za 2022., 2023. i 2024.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.
Izmjene financijskog plana za 2020.

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan nabave