Financijski planovi

Ugovor o donaciji
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2022.-2024.
Planovi prihoda za 2022., 2023. i 2024.
Planovi rashoda za 2022., 2023. i 2024.
Financijski izvještaj za 2021. godinu
Financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.
Izmjene financijskog plana za 2020.
Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan nabave

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU