RAVNATELJICA


Evica Kozera

NASTAVNICI


Jasmin Begović
Darko Jakovčić
Sonja Jurić
Agatha Linić Čabrijan
Karlo Babić
Andrea Maradin
Marina Mišura
Marijana Medanić - profesor mentor
Anica Mršulja - profesor mentor
Vesna Panđić Tepavac
Neven Rekić
Bruna Tomašević
Marko Jukić
Marina Miter
Kristina Ana Vrbanec
Slađana Savić
Lidija Jakovac-Smokvina - nastavnik mentor
Goran Draščić
Svjetlana Kasunić
Marko Orešković
Katarina Fabijanić
Dino Ožbolt
Kristian Perković
Dario Ceranić
Jelena Kružić
Alen Milosavljević

STRUČNI SURADNICI


Renata Domijan, psihologinja - stručni suradnik savjetnik
Karmen Delač Petković, knjižničarka - stručni suradnik mentor

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE


Morana Matošić, tajnica
Barbara Grčević, računovotkinja

TEHNIČKO OSOBLJE


Aldo Fakin
Katarina Hrvatin
Ivanka Matić