RAVNATELJICA


Evica Kozera

NASTAVNICI


Jasmin Begović
Silvano Brnjac - nastavnik mentor
Darko Jakovčić
Sonja Jurić
Agatha Linić Čabrijan
Karlo Babić
Andrea Maradin
Marina Mišura
Marijana Medanić
Anica Mršulja - profesor mentor
Bernarda Bijelić
Vesna Panđić Tepavac
Neven Rekić
Bruna Tomašević
Marko Jukić
Marina Miter
Kristina Ana Vrbanec
Slađana Savić
Stjepan Prpić
Lidija Jakovac-Smokvina
Goran Draščić
Elena Popović
Svjetlana Kasunić
Marko Orešković
Ingrid Wolf Stefan

STRUČNI SURADNICI


Renata Domijan, psihologinja - stručni suradnik mentor
Karmen Delač Petković, knjižničarka - stručni suradnik mentor

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE


Morana Matošić, tajnica
Barbara Grčević, računovotkinja

TEHNIČKO OSOBLJE


Aldo Fakin
Katarina Hrvatin
Ivanka Matić