RAVNATELJ


Alen Panić

NASTAVNICI


Jasmin Begović
Darko Jakovčić
Sonja Jurić
Agatha Linić Čabrijan
Karlo Babić
Andrea Maradin
Marina Mišura
Anica Mršulja - profesor mentor
Vesna Panđić Tepavac
Evica Kozera
Neven Rekić
Marko Jukić
Marina Miter
Kristina Ana Vrbanec
Slađana Savić
Lidija Jakovac-Smokvina - nastavnik mentor
Svjetlana Kasunić
Marko Orešković
Barbara Sablić Watson
Katarina Fabijanić
Dino Ožbolt
Kristian Perković
Dario Ceranić
Jelena Kružić
Alen Milosavljević

STRUČNI SURADNICI


Renata Domijan, psihologinja - stručni suradnik savjetnik
Karmen Delač Petković, knjižničarka - stručni suradnik mentor

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE


Morana Matošić, tajnica
Barbara Grčević, računovotkinja

TEHNIČKO OSOBLJE


Tibor Štefan
Katarina Hrvatin (zamjena Slavica Pavlović)
Ivanka Matić