VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

DRŽAVNA MATURA

Na stranici www.studij.hr nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.