Drvodjeljski tehničar dizajner samostalno obavlja i sudjeluje u oblikovanju, projektiranju, konstruiranju i izradbi namještaja, građevne stolarije i drvne galanterije te u opremanju interijera. U trgovini drvnim proizvodima komunicira sa strankama na način da ih upoznaje s ponudom, da ih upoznaje sa svojstvima materijala te njihovom upotrebnom vrijednošću i primjenom, da predlaže izbor, da sudjeluje u izradbi idejnog i izvedbenog rješenja uređenja interijera, da sudjeluje u izmjerama prostora te montaži namještaja u salonu i izvan njega. U odjelu prodaje i nabave obavlja poslove izradbe kalkulacije za ponude, poslove izradbe kalkulacije za nabavu materijala, skrbi o robi u skladištu, te sudjeluje u poslovima otpreme i naplate gotovih proizvoda.

Drvodjeljski tehničar dizajner sudjeluje u obavljanju poslova tehničko – tehnološke pripreme rada, pod čime se podrazumijeva izradba idejne skice i nacrta, normiranja vremena i materijala te priprema radnog naloga. Programira i upravlja radom CNC strojeva. U svojem radu koristi se računalom i aplikacijskim programima. Koji će od navedenih poslova drvodjeljski tehničar dizajner obavljati ovisi o djelatnosti u kojoj je zaposlen.

Obrazovanje traje 4 godine, a nakon obrane završnog rada i položene državne mature učenik može nastaviti obrazovanje na fakultetima ili veleučilištima.