Dopunski rad

Raspored održavanja dopunskog rada za učenike ocijenjene nedovoljnom ocjenom na kraju nastavne godine nalazi se u nastavku.

Zbog mature u Prometnoj školi dopunski rad za ovaj tjedan te ponedjeljak i utorak sljedeći tjedan, neće počinjati u 08:00 nego u 12:00 sati. Svi sati će se održavati prema rasporedu, samo pomaknuti za 4 sata.

Tjedan od 23. do 25. lipnja 2021. https://sbs-ioz.hr/wp-content/uploads/2021/06/1.TJEDAN-za-web.pdf

Tjedan od 28. lipnja do 2. srpnja 2021. https://sbs-ioz.hr/wp-content/uploads/2021/06/2.TJEDAN-za-web.pdf

Tjedan od 5. do 9. srpnja 2021. https://sbs-ioz.hr/wp-content/uploads/2021/06/3.TJEDAN-za-web.pdf

Nastava će se svih dana održavati u jutarnjoj smjeni, a raspored učionica je sljedeći:

D. Jakovčić – dvorana za TZK

G. Draščić – Vukovarska ulica

A. Mršulja – učionica br. 13

A. Maradin – učionica br. 11

S. Kasunić / M. Mišura – učionica br. 24

B. Tomašević – učionica br. 14

N. Rekić / M. Orešković – učionica br. 26 + PON 28.6. učionica br. 14