Državna matura

Na sljedećoj poveznici možete se upoznati s rokovima polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2021-2022-za-ljetni-i-jesenski-rok/