Raspored obrane završnog rada i naučničkog ispita za učenike 3.a razreda te polaznike obrazovanja odraslih

Raspored obrane završnog rada i naučničkog ispita za učenike 3.a razreda te polaznike obrazovanja odraslih

Obrana završnog rada i naučničkog ispita za učenike 3.a razreda i polaznike obrazovanja odraslih održat će se 26., 28. i 29. lipnja 2023. prema rasporedima u nastavku:

Učenici 3.a razreda – vodoinstalateri i instalateri grijanja i klimatizacije

Učenici 3.a razreda – stolari

Polaznici obrazovanja odraslih