POZIV UČENICIMA ZA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA PROJEKTU

POZIV UČENICIMA ZA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA PROJEKTU

Poziv učenicima za dostavu prijave za sudjelovanje na projektu

First EU Experience“, referentni broj projekta 2017-1-HR01-KA102-035282

 

U suradnji s organizacijom Kroatische Wirtschaftsvereinigung e.V. (KWVD) iz Njemačke, a u sklopu projekta „First EU experience“ odobrenog od Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu Erasmus+ programa, planirano je obavljanje stručne prakse i boravak 12 učenika naše škole u Frankfurtu, Njemačka, u ukupnom trajanju od 16 dana. Planirano razdoblje mobilnosti učenika je u ožujku 2018. godine.

Kriteriji za izbor sudionika:

  • Prosjek uspjeha u prethodnim razredima srednje škole – max. 5 bodova
  • Ocjena iz praktične nastave u prethodnim razredima – max. 5 bodova
  • Vladanje u prethodnom razredu: dobro vladanje – 1 bod; uzorno vladanje – 2 boda
  • Sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima i na natjecanjima (npr. sport, volontiranje, smotre radova i sl.) – max. 1 bod
  • Motivacijsko pismo – max. 1 bod

Postupak prijave

Kandidat koji se prijavljuje na poziv dužan je napisati motivacijsko pismo te ga dostaviti zajedno s prijavnicom, suglasnosti roditelja o korištenju osobnih podataka, te dokaznom dokumentacijom u tajništvo škole najkasnije do 24. studenog 2017. godine. (Obrasci  prijavnice, motivacijskog pisma i suglasnosti roditelja su dostupni u prilogu.)

Objava rezultata natječaja

Konačnu rang ljestvicu kao i odluku o sudionicima mobilnosti donijet će Projektni tim, te će rezultate objaviti na mrežnim stranicama Škole do 30. studenog 2017. godine.

Odabrani sudionici dužni su prije polaska na mobilnost pohađati strukovne, pedagoške, jezične i kulturološke pripreme.

 

Motivacijsko pismo

Obrazac za prijavu

Suglasnost roditelja