Raspored održavanja dopunskog rada za učenike završnog razreda

Raspored održavanja dopunskog rada za učenike završnog razreda

Dopunski rad za učenike završnog razreda održavat će se u školi prema sljedećem rasporedu: https://sbs-ioz.hr/wp-content/uploads/2021/05/Dopunski-rad-3A.pdf