Popravni ispiti u kolovozu i dostava mapa praktične nastave

Popravni ispiti u kolovozu i dostava mapa praktične nastave

Popravni ispiti iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura i Osnove automatizacije (za učenike 3.a razreda) održat će se u ponedjeljak 23. kolovoza 2021. u 9 sati.

Učenici 1.a i 2.a razreda (te učenici 3.a razreda koji su imali nadoknadu prakse) trebaju donijeti u školu na pregled mape praktične nastave u utorak 24. kolovoza 2021. između 9 i 11 sati. U mapama je potrebno evidentirati odrađene sate i ocjene ljetne praktične nastave.