OBAVIJEST O NAČINU IZDAVANJA POTVRDA UČENICIMA

OBAVIJEST O NAČINU IZDAVANJA POTVRDA UČENICIMA

Poštovani učenici i roditelji,

Ovdje možete preuzeti obrasce potvrda o statusu redovitih učenika radi ostvarivanja prava na prijevoz sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika koja se nalazi na poveznici

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_08_94_1687.html

POTVRDA 75%

POTVRDA 100%