Projekt (Su)djelujem – vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi

Projekt (Su)djelujem – vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi

Naša Škola uključila se u provedbu projekta (Su)djelujem – vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi, koji je usmjeren na osnaživanje učenika i učenica za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka i zastupanju prava učenika i učenica u školi i zajednici. Projekt provodi udruga Delta u suradnji s nekoliko riječkih srednjih škola, a detaljnije o istome možete pročitati na https://udruga-delta.hr/Projekti/Su-djelujem-vijece-ucenika-i-ucenica-u-demokratskoj-skoli

U okviru projekta, dana 6. ožujka 2023. održan je prvi javni događaj, konferencija Vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi, u kojoj je aktivno sudjelovalo petero naših učenika, a posebno su se istaknuli Klara Širola i Ante Blažičević koji su predstavili aktivnosti vijeća učenika naše Škole. Više o konferenciji pogledajte na https://udruga-delta.hr/Projekti/Su-djelujem-vijece-ucenika-i-ucenica-u-demokratskoj-skoli/Vijece-ucenika-i-ucenica-u-demokratskoj-skoli-konferencija-okupila-ucenike-i-ucenice-pet-rijeckih-srednjih-skola