Obavijest o odabranim ponudama za maturalno putovanje u Prag (Broj poziva 2-2023)

Obavijest o odabranim ponudama za maturalno putovanje u Prag (Broj poziva 2-2023)

Na sjednici Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u svrhu odabira tehničkog organizatora izvanučioničke nastave – maturalnog putovanja, odlučeno je da u uži krug ulaze ponude sljedećih agencija:

  1. A.N.A.B.A.R.-TOURS putnička agencija d.o.o., Zametska 12/1, 51000 Rijeka
  2. VIA Travel Agency | Imaginarium d.o.o., Veslarska 4, 51000 RIJEKA

Poziv navedenim agencijama na roditeljski sastanak na kojem će se odlučivati o konačnoj ponudi bit će dostavljen putem elektroničke pošte.

Na roditeljskom sastanku održanom 17. siječnja 2024. predstavnici dviju odabranih agencija održali su prezentacije svojih programa. Roditelji su izabrali program putničke agencije A.N.A.B.A.R.-TOURS putnička agencija d.o.o., Zametska 12/1, 51000 Rijeka, kojoj se prepušta daljnja organizacija maturalnog putovanja.